Projects

TUBITAK PROJECTS
2209-A – National/International Research Projects Fellowship Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

1. Perizat BAGYTBEK KYZY, Petrol Atıklarının Yer Fıstığı Kabuğu İle Gideriminin Kinetik Ve Termodinamik Analiz İle İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (On-going).

2. Mehmet ÖLMEZ, Gıda Ambalajı Uygulamaları için Metal Organik Çerçeve ve Bamya Katkılı Polilaktik Asit Film Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (On-going).

3. Berkay SÜNMEZ, Metal Organik Çerçeve ve Hidrojellerden Oluşan Kompozit Malzemenin Ağır Metal Gideriminde Kullanımının Derin Öğrenme İle İncelenmesi , TUBITAK, 2209-A (On-going).

4. Halit Orkun ALBAYRAK, Sudan Ağır Petrolün Uzaklaştırılması için Ceviz Kabuğu İçerikli Poliüretan Kompozit Malzeme Geliştirilmesi, TUBITAK, 2209-A (18.05.2022-18.05.2023, On-going).

5. Sevi YAŞAR, Makine Öğrenimi Kullanılarak Lignoselülozik Yakıtların Biyobileşen (Hemiselüloz, Selüloz ve Lignin) Dağılımının Belirlenmesi ve Isı ile Bozulmasının İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (07.06.2021-04.05.2022, Completed).

6. Yağmur DALBUDAK, Makine Öğrenimi ve ASPEN PLUS® ile Biyokömürün Termolizinin İncelenmesi, 2209-A (06.09.2020-05.09.2021, Completed).

7. Nermin Nur FUÇUCU, Biyokütlenin Yapay Zeka Kontrollü Sabit Yataklı Gazlaştırıcı ile Gazlaştırılması ve ASPEN PLUS® ile Modellenmesi,

8. Ecem ERGÜN, İlayda KARAMAN, Poliüretan ile Modifiye Edilmiş Hidroksiapatit-Biyokömür Nanokompozit Kullanılarak Su Çözeltilerindeki Ağır Metallerin Gideriminin İncelenmesi ve Modellenmesi, TUBITAK, 2209-A (08.04.2019-08.07.2020, Completed).

9. Damla UYGUR, Furkan KARTAL, Termodinamik Benzeşim Programında Katalitik Gazlaştırmanın İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (28.08.2018-28.08.2019, Completed).

2209-B – Industry Oriented Research Project Support Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

1. Ayserin Pelin YILMAZ, Manyeto-Reoloji Yoluyla Ağır Petrol Davranışındaki Değişikliklerin Genetik Algoritma ve Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi ile İncelenmesi, Tüpraş, TUBITAK, 2209-B (On-going).

2. Burçe PEKER, Aljinat Bazlı Magnetik Hidrojellerin Yapay Zekâ İle Geliştirilmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

3. Ezgi Deniz YILDIZ, İlaç Salınımında Kullanılan Suda Çözünmeyen Çapraz Bağlı Hidrofilik Bir Polimerin pH’a Bağlı Şişme Davranışının Derin Öğrenme İle Tahmin Edilmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

4. Servet İlayda SERİN, Tekstil Boyalarının Giderimi için Süper Adsorban Hidrojel Geliştirilmesi ve Hidrojelin Performansının Yapay Zeka ile İncelenmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

5. Şevval ŞAHAR, Poliüretan/Biyokömür kullanılarak Geliştirilen Hibrit Kompozit Malzeme ile Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesi, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

6. Eda Duygu BUDAK, Karbon Fiberin Poliüretan Matris İçerisinde Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesinde İncelenmesi, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

7. Çağrı Suna OKUR, Afra Nur ATASOY, Polianilin/Hidroksiapatit/Biyokömür Kullanılarak Geliştirilmiş Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Deniz Ortamından Petrol Giderimi, TUBITAK, 2209-B (05.05.2020-05.05.2021, Completed).

8. Esin AYDOĞAN, Gözde KILMEN, TiO2 ve Avokado Çekirdeği Kullanılarak Geliştirilen Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Tekstil Atık Sularındaki Ağır Metallerin ve Boyanın Giderilmesi, TUBITAK, 2209-B (10.01.2020-06.11.2020, Completed).

MARMARA UNIVERSITY PROJECTS
Research Projects
2014-2020 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Cybernetic Sensor Development for Chemical Detection, Marmara University, (09.04.2014-24.08.2020, Completed).

Kimyasal Algılama için Sibernetik Sensör Geliştirilmesi

2010-2014 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Evaluation of Plastic, Rubber and Biomass Wastes by Thermolysis, Marmara University, (08.04.2010-08.04.2014, Completed).

Plastik, Lastik ve Biyokütle Atıklarının Termoliz Yoluyla Değerlendirilmesi

2004-2008 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Energy Production from Biomass and Lignite by Gasification Method, Marmara University, (23.08.2004-23.08.2008, Completed).

Biyokütle ve Linyitten Gazlaştırma Yöntemi ile Enerji Eldesi

Graduate Projects
2023-2025 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Investigating the Use of Composites of Hydrogels and Metal-Organic Frameworks for Heavy Metal Removal Using Artificial Intelligence, Marmara University, (01.02.2023-14.08.2025, On-going).
2022-2024 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Design and Synthesis of Conductive Hydrogels by Means of Deep Learning, Marmara University, (23.03.2022-01.09.2024, On-going).
2021-2023 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Production of Carbon Fiber From Egg Shell Membrane and Its Use in Removal Studies, Marmara University, (03.03.2021-02.10.2023, On-going).
2021-2022 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Hydrogel Based Material Design Using Artificial Intelligence Approach, Marmara University, (16.06.2021-29.07.2022, Completed).
2020-2022 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, The Design and Development of Artificial Intelligence Controlled Laboratory Scale Fluidized Bed Gasifier, Marmara University, (23.11.2020-23.05.2022, Completed).
2019-2020 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Artificial Intelligence Application in Solid Oxide Fuel Cell Cycle Integrated with Gasifier, Marmara University, (04.07.2019-04.12.2020, Completed).
  2. Uğur ÖZVEREN, Polymer Nanocomposites: Synthesis, Characterization and Application in Heavy Metal Removal, Marmara University, (13.03.2019-20.02.2020, Completed).