Projects

TUBITAK PROJECTS
2209-A – National/International Research Projects Fellowship Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

2022-2023 Academic Year

1. Perizat BAGYTBEK KYZY, Petrol Atıklarının Yer Fıstığı Kabuğu İle Gideriminin Kinetik Ve Termodinamik Analiz İle İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (On-going).

2. Mehmet ÖLMEZ, Gıda Ambalajı Uygulamaları için Metal Organik Çerçeve ve Bamya Katkılı Polilaktik Asit Film Geliştirilmesi ve Etkinliğinin İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (On-going).

3. Berkay SÜNMEZ, Metal Organik Çerçeve ve Hidrojellerden Oluşan Kompozit Malzemenin Ağır Metal Gideriminde Kullanımının Derin Öğrenme İle İncelenmesi , TUBITAK, 2209-A (On-going).

2021-2022 Academic Year

4. Halit Orkun ALBAYRAK, Sudan Ağır Petrolün Uzaklaştırılması için Ceviz Kabuğu İçerikli Poliüretan Kompozit Malzeme Geliştirilmesi, TUBITAK, 2209-A (18.05.2022-18.05.2023, On-going).

5. Sevi YAŞAR, Makine Öğrenimi Kullanılarak Lignoselülozik Yakıtların Biyobileşen (Hemiselüloz, Selüloz ve Lignin) Dağılımının Belirlenmesi ve Isı ile Bozulmasının İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (07.06.2021-04.05.2022, Completed).

2020-2021 Academic Year 

6. Yağmur DALBUDAK, Makine Öğrenimi ve ASPEN PLUS® ile Biyokömürün Termolizinin İncelenmesi, 2209-A (06.09.2020-05.09.2021, Completed).

7. Nermin Nur FUÇUCU, Biyokütlenin Yapay Zeka Kontrollü Sabit Yataklı Gazlaştırıcı ile Gazlaştırılması ve ASPEN PLUS® ile Modellenmesi, 2209-A (06.09.2020-05.09.2021, Completed).

2019-2020 Academic Year

8. Ecem ERGÜN, İlayda KARAMAN, Poliüretan ile Modifiye Edilmiş Hidroksiapatit-Biyokömür Nanokompozit Kullanılarak Su Çözeltilerindeki Ağır Metallerin Gideriminin İncelenmesi ve Modellenmesi, TUBITAK, 2209-A (08.04.2019-08.07.2020, Completed).

2018-2019 Academic Year

9. Damla UYGUR, Furkan KARTAL, Termodinamik Benzeşim Programında Katalitik Gazlaştırmanın İncelenmesi, TUBITAK, 2209-A (28.08.2018-28.08.2019, Completed).

2209-B – Industry Oriented Research Project Support Program For Undergraduate Students

The projects conducted under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZVEREN

2022-2023 Academic Year

1. Burçe PEKER, Aljinat Bazlı Magnetik Hidrojellerin Yapay Zekâ İle Geliştirilmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

2. Ezgi Deniz YILDIZ, İlaç Salınımında Kullanılan Suda Çözünmeyen Çapraz Bağlı Hidrofilik Bir Polimerin pH’a Bağlı Şişme Davranışının Derin Öğrenme İle Tahmin Edilmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

3. Servet İlayda SERİN, Tekstil Boyalarının Giderimi için Süper Adsorban Hidrojel Geliştirilmesi ve Hidrojelin Performansının Yapay Zeka ile İncelenmesi, TUBITAK, 2209-B (On-going).

2021-2022 Academic Year

4. Şevval ŞAHAR, Poliüretan/Biyokömür kullanılarak Geliştirilen Hibrit Kompozit Malzeme ile Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesi, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

5. Eda Duygu BUDAK, Karbon Fiberin Poliüretan Matris İçerisinde Deniz Suyundaki Petrol Atıklarının Giderilmesinde İncelenmesi, TUBITAK, 2209-B (02.09.2021-07.09.2022, Completed).

2020-2021 Academic Year

6. Çağrı Suna OKUR, Afra Nur ATASOY, Polianilin/Hidroksiapatit/Biyokömür Kullanılarak Geliştirilmiş Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Deniz Ortamından Petrol Giderimi, TUBITAK, 2209-B (05.05.2020-05.05.2021, Completed).

2019-2020 Academic Year

7. Esin AYDOĞAN, Gözde KILMEN, TiO2 ve Avokado Çekirdeği Kullanılarak Geliştirilen Hibrit Nanokompozit Malzeme ile Tekstil Atık Sularındaki Ağır Metallerin ve Boyanın Giderilmesi, TUBITAK, 2209-B (10.01.2020-06.11.2020, Completed).

MARMARA UNIVERSITY PROJECTS
Research Projects
2014-2020 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Cybernetic Sensor Development for Chemical Detection, Marmara University, (09.04.2014-24.08.2020, Completed).

Kimyasal Algılama için Sibernetik Sensör Geliştirilmesi

2010-2014 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Evaluation of Plastic, Rubber and Biomass Wastes by Thermolysis, Marmara University, (08.04.2010-08.04.2014, Completed).

Plastik, Lastik ve Biyokütle Atıklarının Termoliz Yoluyla Değerlendirilmesi

2004-2008 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN (Researcher), Z. Sibel ÖZDOĞAN (Coordinator), Energy Production from Biomass and Lignite by Gasification Method, Marmara University, (23.08.2004-23.08.2008, Completed).

Biyokütle ve Linyitten Gazlaştırma Yöntemi ile Enerji Eldesi

Graduate Projects
2023-2025 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Investigating the Use of Composites of Hydrogels and Metal-Organic Frameworks for Heavy Metal Removal Using Artificial Intelligence, Marmara University, (01.02.2023-14.08.2025, On-going).
2022-2024 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Design and Synthesis of Conductive Hydrogels by Means of Deep Learning, Marmara University, (23.03.2022-01.09.2024, On-going).
2021-2023 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Production of Carbon Fiber From Egg Shell Membrane and Its Use in Removal Studies, Marmara University, (03.03.2021-02.10.2023, On-going).
2021-2022 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Hydrogel Based Material Design Using Artificial Intelligence Approach, Marmara University, (16.06.2021-29.07.2022, Completed).
2020-2022 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, The Design and Development of Artificial Intelligence Controlled Laboratory Scale Fluidized Bed Gasifier, Marmara University, (23.11.2020-23.05.2022, Completed).
2019-2020 Academic Year
  1. Uğur ÖZVEREN, Artificial Intelligence Application in Solid Oxide Fuel Cell Cycle Integrated with Gasifier, Marmara University, (04.07.2019-04.12.2020, Completed).
  2. Uğur ÖZVEREN, Polymer Nanocomposites: Synthesis, Characterization and Application in Heavy Metal Removal, Marmara University, (13.03.2019-20.02.2020, Completed).