Conference Papers

2021

Oral Presentations

 1. Mujeeb Babatunde ADETAYO, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Wheat Straw Gasification in CO2 Atmosphere via Thermogravimetric Analysis”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 61.
 2. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Cattle Manure in Steam Gasification from Bubbling Bed Reactor”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 62.
 3. Nermin Nur FUÇUCU, Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Oak Wood Biochar Gasification in Downdraft Gasifier Using Aspen Plus Simulation”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 60.

Poster Presentations

 1. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “The Thermodynamic Behavior Investigation of Adsorption Mechanism for Removal of Cationic Dyestuff By Hazelnut Shell Biomass”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online,  20-21 May, 2021, pp. 74.
 2. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Forecast of Lower Heating Value of Municipal Solid Waste via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 82.
 3. Berna KEKİK, Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “The Kinetic Investigation of Cationic Dyes Removal Mechanism By Using Cypress Cone As Biomass-Based Adsorbent”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 75.
 4. Yağmur DALBUDAK, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Hemicellulose Content of Biomass By Means of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 79.

2019

Oral Presentations

 1. Tulgaochir TUMURBAT, Uğur ÖZVEREN, Fatma KARACA, Halime YAKIŞIK, Yağmur DALBUDAK, Furkan KARTAL, Beyzanur ÖZTÜRK “Simulation of Almond Shell Gasification in Circulating Fluidized Bed Gasifier by Using Cycle-Tempo”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp.1-7.
 2. Tulgaochir TUMURBAT, Uğur ÖZVEREN,Fatma KARACA, “Energy and Exergy Analysis of Air Gasification for Pine Cone in Downdraft Gasifier by Using Cycle Tempo”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 8-15.
 3. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Imbat Coal Gasification in Fluidized Bed Gasifier Using Aspen Plus”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 30-37.
 4. Damla UYGUR, Uğur ÖZVEREN, “Evaluation of Wheat Straw Gasification in Fluidized Bed Gasifier Using Aspen Plus”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 66-72.
 5. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Rice Straw Gasification in Bubbling Bed Reactor Using ASPEN PLUS”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 6. TulgaOchir TUMURBAT, Furkan KARTAL, Fatma KARACA, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Pine Cone Gasification In Fluidized Bed Gasifıer By Using ASPEN PLUS”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 7. Halime YAKIŞIK, Sevi YAŞAR, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of NOx Emissions With A Novel ANN Model in Adana”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 8. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Aspen Plus Simülasyonu Kullanılarak Kabarcıklı Akışkan Yatak Gazlaştırıcıda Enerji ve Ekserji Analizi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 248.
 9. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Bakır (II) Ağır Metal İyonlarının Gideriminde Polianilin/Biyokömür Kompozit Malzemenin Sentezi ve Doğrusal Olmayan Model ile Modellenmesi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 450.
 10. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Aspen Plus Programı Kullanılarak Katı Oksit Yakıt Hücresinin Çalışma Performansının İncelenmesi”, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019), İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, November 14-16, 2019, pp. 53-57.
 11. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Matlab Yazılımı Kullanılarak Katı Oksit Yakıt Hücresi Performansının İncelenmesi”, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019), İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, November 14-16, 2019, pp. 325-329.
 12. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “KABARCIKLI AKIŞKAN YATAK GAZLAŞTIRICIDA SENTEZ GAZINDAKİ HKONSANTRASYONUNUN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 302-309.
 13. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “KARBONLAŞTIRILMIŞ MISIR KOÇANININ AKIŞKAN YATAK GAZLAŞTIRICIDA ASPEN PLUS YAZILIMI KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 310-313.
 14. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “TAVUK GÜBRESİNİN BUHAR ATMOSFERİ ALTINDA GAZLAŞTIRILMASININ ASPEN PLUS KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 415-419.
 15. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Modelling and Analysis of Imbat Coal Steam Gasification in Bubbling Fluidized Bed Gasifier”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1146.
 16. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Çan Coal Gasification Under CO2 Atmosphere by Using Aspen Plus”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1179.
 17. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “Thermal Behaviour And Kinetics of Wheat Straw During Oxy-Combustion”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1694.
 18. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “ Estimation of Daily Particle Matter Concentration (PM2.5) in Ankara Kecioren”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 19. Halime YAKIŞIK, Afra Nur ATASOY, Meryem CİVİL, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Zeka Yaklaşımı ile Antalya’da PM10 Konsantrasyonunun Tahmini”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 20. Halime YAKIŞIK, Tulgaochir TUMURBAT, Sevi YAŞAR, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Sinir Ağı Kullanarak Tekirdağ Kent Merkezinde SO2’in Tahmin Edilmesi”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 21. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “AIR QUALITY PREDICTION FOR AFYON USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 94.
 22. Sevi YAŞAR, Uğur ÖZVEREN, “INVESTIGATION OF TORREFACTION TEMPERATURE FOR THE REMOVAL OF COPPER IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING ALMOND SHELL”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 109.
 23. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “SIMULATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE GASIFICATION USING ASPEN PLUS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 233.
 24. Beyzanur ÖZTÜRK, Uğur ÖZVEREN, “MODELING AND SIMULATION OF HAZELNUT HUSK GASIFICATION IN A FLUIDIZED BED GASIFIER USING CYCLE TEMPO”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 234.
 25. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “MODELING OF WALNUT SHELL GASIFICATION IN BUBBLING BED REACTOR USING ASPEN PLUS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 234.
 26. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “MODELLING OF A BIOMASS GASIFICATION-SOLID OXIDE FUEL CELL POWER SYSTEM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 235.
 27. Beyzanur ÖZTÜRK, Uğur ÖZVEREN, “Fındık Çotanağının Karbonizasyonunun Model Yaklaşım Yöntemi İle Kinetiğinin İncelenmesi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 92.
 28. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Oil Sludge Gasification of Aspen Plus Software”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019.

Poster Presentations

 1. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “ Modeling and Estimation of Cr (VI) Efficiency Using Non-Linear Regression”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 2. Halime YAKIŞIK, Tulgaochir TUMURBAT, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Zeka Kullanılarak Gölcük’teki NO2 Konsantrasyonunun Tahmini”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 3. Sena GÖK, Uğur ÖZVEREN, “THEORETICAL INVESTIGATION OF PEM FUEL CELL PERFORMANCE USING MATLAB SIMULINK SOFTWARE “, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 355.

2018

Oral Presentations

 1. Nur BAYAR, Damla UYGUR, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “The Radiological Impact Assessment For Drinking Water In The Selected Mediterranean Countries”, SUCEV2018 – International Water and Environment Congress, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (BURSA), March 22-24,2018, pp. 681-684.
 2. Beyzanur ÖZTÜRK, Çağla MENTEŞOĞLU, Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Taking A Non-Linear Approach To Waste Water Treatment In Turkey By Using Research And Development Expenditure”, SUCEV2018-International Water and Environment Congress, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (BURSA), March 22-24, 2018.
 3. Ecem ERGÜN, Esin AYDOĞAN, Gözde KILMEN, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Phosphate Removal Efficiency for The Hydrated Ferric Oxide-based Nanocomposite by Using Non-linear Regression Model”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 51.
 4. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Performance Assessment Of A Solide Oxide Fuel Cell Fed By Syngas From Hazelnut Shells Feedstock In A Downdraft Gasifier”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.323, September 5-9,2018, pp. 323.
 5. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Syngas Production From Downdraft Gasification Of Hazelnut Shells”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.324, September 5-9,2018, pp. 324.
 6. Nur BAYAR, Uğur ÖZVEREN, “Co-gasification of Tuncbilek Lignite with Hazelnut Shells in Fluidized Bed Reactor using Aspen Plus”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp. 319, September 5-9,2018, pp. 319.
 7. Uğur ÖZVEREN, Damla UYGUR, “Kinetic Analysis Of Wheat Straw Pyrolysis Using Model Free Methods”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1090.
 8. Uğur ÖZVEREN, Furkan KARTAL, “Kinetic And Thermogravimetric Investigation of The Co-Combustion of Almond Shells And Imbat Coal Blend”, ICAME2018, 4th Conference on Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1126.
 9. Uğur ÖZVEREN, Halime YAKIŞIK, “Investigation Of Downdraft Gasifier Modeling By Using Neural Networks”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1089.

Poster Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, Yağmur DALBUDAK, “Assessments of Pyrolysis Kinetics And Mechanisms Of Cellulose Using Thermogravimetry”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 576-579.
 2. Nermin Nur FUÇUCU, Damla UYGUR, Selman ÇETİNBAŞ, Mehmet Ali AYDIN, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Modeling of Chemical Exergy Values of Biomass”, IEEE BIOENGCOGRESS, 6. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi (ISTANBUL), April 5-6, 2018, pp. 36.
 3. Nermin Nur FUÇUCU, Yağmur DALBUDAK, Mehmet Ali AYDIN, Uğur ÖZVEREN, “Improved Estimation Of Ionic Conductivity For Solid Polymer Electrolyte System”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 126.
 4. Yağmur DALBUDAK, Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “A New Non-Linear Estimation Algorithm For Thermal Resistance Of Cotton Fabrics”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 78.
 5. Damla UYGUR, Selman ÇETİNBAŞ, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Estimation Of Pb(II) And Cu(II) Removal Efficiency By Using Non-Linear Regression Model”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 113.
 6. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Investigation Of Gas Engine For A Biomass Feedstock Downdraft Gasifier Fueled With Hazelnut Shells”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.502, September 5-9,2018, pp. 502.
 7. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation Of Biomass Gasification Gas Cleaning For Downdraft Gasifier By Using Cycle-Tempo”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.502, September 5-9,2018, pp. 502.
 8. Uğur ÖZVEREN, Esin AYDOĞAN, “Estimation of Zn(II) Removal Efficiency From Waste Water By Using Non-Linear Regression Model”, ICAME2018, 4th Conference on Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 646.
 9. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Partial Combustion Behavior and Kinetic Analysis of Sunflower”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018.
 10. Uğur ÖZVEREN, Nermin Nur FUÇUCU, “Prediction of Syngas Heating Value For Downdraft Gasifier By Using Artificial Intelligence Approach”, ICAME2018, 4th Conference on Advances in Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018.
 11. Uğur ÖZVEREN, Gözde KILMEN, “Prediction of As(III) Removal Efficiency From Water Using Non-Linear Regression Model”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 654.
 12. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, Yağmur DALBUDAK, Perizat Bagytbek KYZY, “Modeling and Estimation Of Methyl Orange Removal Efficiency Using Non-Linear Regression”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 764.