Conference Papers

2022

Oral Presentations

 1. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Microalgae Gasification in A Bubbling Bed Gasifier with Integrated Solid Oxide Fuel Cell Using Aspen Plus”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 2. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Kinetic Mechanism of Olive Oil Pomace in Steam Gasification for Methane Production”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 3. Mahmut ATEŞ, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Thermal Degradation of Biomass in Pyrolysis Atmosphere By Means of Machine Learning”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 4. Mahmut ATEŞ, Uğur ÖZVEREN, “Predictive Modeling for Paper Price Using Artificial Neural Network with Adam Optimization”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 5. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Analysis of Gasification Performance of Torrefied Cypress Cone Sample in Entrained Bed Using Aspen Plus”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 6. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Thermodynamic Analysis of Newly Proposed Downdraft Gasifier/Kalina Cycle System for Chicken Manure Gasification”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 7. Berna KEKİK, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Thermal Degradation of Walnut Shell Biocomponents and Kinetic Analysis of Predicted Biocomponents By Nonlinear Regression”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 8. Berna KEKİK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Co-Pyrolysis By Using A Novel Multistage Kinetics Models By Means of Reaction Pathways”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 9. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of the Kinetics of Hydrogen Formed As A Result of Gasification of Hazelnut Shells By Nonlinear Regression”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 10. Sevi YAŞAR, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Thermal Degradation of Cellulose in Biomass By Means of Deep Learning”, The 4th Bioenergy Studies Symposium, Online, Turkey, 26-27 May, 2022.
 11. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Cattle Manure Gasification in a Downdraft Gasifier using Aspen Plus”, The 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022), Canakkale, Turkey, 23-26 January, 2022.
 12. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Gasification of Torrefied Microalgae in an Entrained Flow Gasifier by Means of Aspen HYSYS”, The 6th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2022), Canakkale, Turkey, 23-26 January, 2022.

Poster Presentations

 1. Çağla TANRIVERDİ, Berna KEKİK, Uğur ÖZVEREN, “Development of Carboxy Methyl Cellulose/Peg 400/Citric Acide Hydrogel for Artificial Pancreas Application and Modeling of Insulin Loading with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System”,Uluslararası Katılımlı VIII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 20-23 June, 2022.

2021

Oral Presentations

 1. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Problems Faced by Foreign Students While Pursuing a PhD in Chemical Engineering”, 7th International Student Symposium, Ondokuz Mayıs University and Samsun University (Samsun), 1-3 October, 2021, pp. 69-70.
 2. Mujeeb Babatunde ADETAYO, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Wheat Straw Gasification in CO2 Atmosphere via Thermogravimetric Analysis”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 61.
 3. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Cattle Manure in Steam Gasification from Bubbling Bed Reactor”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 62.
 4. Nermin Nur FUÇUCU, Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Oak Wood Biochar Gasification in Downdraft Gasifier Using Aspen Plus Simulation”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 60.

Poster Presentations

 1. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “The Thermodynamic Behavior Investigation of Adsorption Mechanism for Removal of Cationic Dyestuff By Hazelnut Shell Biomass”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 74.
 2. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Forecast of Lower Heating Value of Municipal Solid Waste via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 82.
 3. Berna KEKİK, Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “The Kinetic Investigation of Cationic Dyes Removal Mechanism By Using Cypress Cone As Biomass-Based Adsorbent”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 75.
 4. Yağmur DALBUDAK, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Hemicellulose Content of Biomass By Means of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, 3rd Bioenergy Studies Symposium, Online, 20-21 May, 2021, pp. 79.

2019

Oral Presentations

 1. Tulgaochir TUMURBAT, Uğur ÖZVEREN, Fatma KARACA, Halime YAKIŞIK, Yağmur DALBUDAK, Furkan KARTAL, Beyzanur ÖZTÜRK “Simulation of Almond Shell Gasification in Circulating Fluidized Bed Gasifier by Using Cycle-Tempo”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp.1-7.
 2. Tulgaochir TUMURBAT, Uğur ÖZVEREN,Fatma KARACA, “Energy and Exergy Analysis of Air Gasification for Pine Cone in Downdraft Gasifier by Using Cycle Tempo”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 8-15.
 3. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Modeling and Estimation of Cr (VI) Efficiency Using Non-Linear Regression”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 4. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Estimation of Daily Particle Matter Concentration (PM2.5) in Ankara Kecioren”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 5. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Imbat Coal Gasification in Fluidized Bed Gasifier Using Aspen Plus”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 30-37.
 6. Damla UYGUR, Uğur ÖZVEREN, “Evaluation of Wheat Straw Gasification in Fluidized Bed Gasifier Using Aspen Plus”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019, pp. 66-72.
 7. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Rice Straw Gasification in Bubbling Bed Reactor Using ASPEN PLUS”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 8. TulgaOchir TUMURBAT, Furkan KARTAL, Fatma KARACA, Uğur ÖZVEREN, “Simulation of Pine Cone Gasification In Fluidized Bed Gasifıer By Using ASPEN PLUS”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 9. Halime YAKIŞIK, Sevi YAŞAR, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of NOx Emissions With A Novel ANN Model in Adana”, International Conference on Energy and Sustainable Built Environment (ICESBE 2019), Istanbul, Turkey, 19-20 June, 2019.
 10. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Aspen Plus Simülasyonu Kullanılarak Kabarcıklı Akışkan Yatak Gazlaştırıcıda Enerji ve Ekserji Analizi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 248.
 11. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Bakır (II) Ağır Metal İyonlarının Gideriminde Polianilin/Biyokömür Kompozit Malzemenin Sentezi ve Doğrusal Olmayan Model ile Modellenmesi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 450.
 12. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Aspen Plus Programı Kullanılarak Katı Oksit Yakıt Hücresinin Çalışma Performansının İncelenmesi”, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019), İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, November 14-16, 2019, pp. 53-57.
 13. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Matlab Yazılımı Kullanılarak Katı Oksit Yakıt Hücresi Performansının İncelenmesi”, Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2019), İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, November 14-16, 2019, pp. 325-329.
 14. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “KABARCIKLI AKIŞKAN YATAK GAZLAŞTIRICIDA SENTEZ GAZINDAKİ HKONSANTRASYONUNUN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 302-309.
 15. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “KARBONLAŞTIRILMIŞ MISIR KOÇANININ AKIŞKAN YATAK GAZLAŞTIRICIDA ASPEN PLUS YAZILIMI KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 310-313.
 16. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “TAVUK GÜBRESİNİN BUHAR ATMOSFERİ ALTINDA GAZLAŞTIRILMASININ ASPEN PLUS KULLANILARAK İNCELENMESİ”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2019), Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi (Antalya), December 12-14, 2019, pp. 415-419.
 17. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “Modelling and Analysis of Imbat Coal Steam Gasification in Bubbling Fluidized Bed Gasifier”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1146.
 18. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Çan Coal Gasification Under CO2 Atmosphere by Using Aspen Plus”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1179.
 19. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “Thermal Behaviour And Kinetics of Wheat Straw During Oxy-Combustion”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019, pp. 1694.
 20. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “ Estimation of Daily Particle Matter Concentration (PM2.5) in Ankara Kecioren”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 21. Halime YAKIŞIK, Afra Nur ATASOY, Meryem CİVİL, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Zeka Yaklaşımı ile Antalya’da PM10 Konsantrasyonunun Tahmini”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 22. Halime YAKIŞIK, Tulgaochir TUMURBAT, Sevi YAŞAR, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Sinir Ağı Kullanarak Tekirdağ Kent Merkezinde SO2’in Tahmin Edilmesi”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 23. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “AIR QUALITY PREDICTION FOR AFYON USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 94.
 24. Sevi YAŞAR, Uğur ÖZVEREN, “INVESTIGATION OF TORREFACTION TEMPERATURE FOR THE REMOVAL OF COPPER IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING ALMOND SHELL”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 109.
 25. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “SIMULATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE GASIFICATION USING ASPEN PLUS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 233.
 26. Beyzanur ÖZTÜRK, Uğur ÖZVEREN, “MODELING AND SIMULATION OF HAZELNUT HUSK GASIFICATION IN A FLUIDIZED BED GASIFIER USING CYCLE TEMPO”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 234.
 27. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “MODELING OF WALNUT SHELL GASIFICATION IN BUBBLING BED REACTOR USING ASPEN PLUS”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 234.
 28. Senem SEZER, Uğur ÖZVEREN, “MODELLING OF A BIOMASS GASIFICATION-SOLID OXIDE FUEL CELL POWER SYSTEM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK”, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 235.
 29. Beyzanur ÖZTÜRK, Uğur ÖZVEREN, “Fındık Çotanağının Karbonizasyonunun Model Yaklaşım Yöntemi İle Kinetiğinin İncelenmesi”, 31.Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İSTANBUL), September 10-13, 2019, pp. 92.
 30. Mehmet AYDEMİR, Uğur ÖZVEREN, “Investigation of Oil Sludge Gasification of Aspen Plus Software”, 5th International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2019), Yildiz Technical University (ISTANBUL), December 17-19, 2019.

Poster Presentations

 1. Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, Yağmur DALBUDAK, Halime YAKIŞIK, “Prediction of SO2 Emissions With A Novel ANN Model in Bursa”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 2. Damla UYGUR, Uğur ÖZVEREN, Halime YAKIŞIK, Nermin Nur FUÇUCU, “A New Model for the Estimation of NOX emissions in Bursa”, ICSD2019, 5th International Conference on Sustainable Development, Belgrade, Serbia, 17-21 April, 2019.
 3. Halime YAKIŞIK, Tulgaochir TUMURBAT, Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Yapay Zeka Kullanılarak Gölcük’teki NO2 Konsantrasyonunun Tahmini”, 7. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-4 Mayıs 2019.
 4. Sena GÖK, Uğur ÖZVEREN, “THEORETICAL INVESTIGATION OF PEM FUEL CELL PERFORMANCE USING MATLAB SIMULINK SOFTWARE “, TFD 35, 35th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), September 4-8, 2019, pp. 355.

2018

Oral Presentations

 1. Nur BAYAR, Damla UYGUR, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “The Radiological Impact Assessment For Drinking Water In The Selected Mediterranean Countries”, SUCEV2018 – International Water and Environment Congress, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (BURSA), March 22-24,2018, pp. 681-684.
 2. Beyzanur ÖZTÜRK, Çağla MENTEŞOĞLU, Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, “Taking A Non-Linear Approach To Waste Water Treatment In Turkey By Using Research And Development Expenditure”, SUCEV2018-International Water and Environment Congress, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (BURSA), March 22-24, 2018.
 3. Ecem ERGÜN, Esin AYDOĞAN, Gözde KILMEN, Uğur ÖZVEREN, “Prediction of Phosphate Removal Efficiency for The Hydrated Ferric Oxide-based Nanocomposite by Using Non-linear Regression Model”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 51.
 4. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Performance Assessment Of A Solide Oxide Fuel Cell Fed By Syngas From Hazelnut Shells Feedstock In A Downdraft Gasifier”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.323, September 5-9,2018, pp. 323.
 5. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Syngas Production From Downdraft Gasification Of Hazelnut Shells”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.324, September 5-9,2018, pp. 324.
 6. Nur BAYAR, Uğur ÖZVEREN, “Co-gasification of Tuncbilek Lignite with Hazelnut Shells in Fluidized Bed Reactor using Aspen Plus”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp. 319, September 5-9,2018, pp. 319.
 7. Uğur ÖZVEREN, Damla UYGUR, “Kinetic Analysis Of Wheat Straw Pyrolysis Using Model Free Methods”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1090.
 8. Uğur ÖZVEREN, Furkan KARTAL, “Kinetic And Thermogravimetric Investigation of The Co-Combustion of Almond Shells And Imbat Coal Blend”, ICAME2018, 4th Conference on Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1126.
 9. Uğur ÖZVEREN, Halime YAKIŞIK, “Investigation Of Downdraft Gasifier Modeling By Using Neural Networks”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 1089.

Poster Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, Yağmur DALBUDAK, “Assessments of Pyrolysis Kinetics And Mechanisms Of Cellulose Using Thermogravimetry”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 576-579.
 2. Nermin Nur FUÇUCU, Damla UYGUR, Selman ÇETİNBAŞ, Mehmet Ali AYDIN, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Modeling of Chemical Exergy Values of Biomass”, IEEE BIOENGCOGRESS, 6. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi (ISTANBUL), April 5-6, 2018, pp. 36.
 3. Nermin Nur FUÇUCU, Yağmur DALBUDAK, Mehmet Ali AYDIN, Uğur ÖZVEREN, “Improved Estimation Of Ionic Conductivity For Solid Polymer Electrolyte System”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 126.
 4. Yağmur DALBUDAK, Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “A New Non-Linear Estimation Algorithm For Thermal Resistance Of Cotton Fabrics”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 78.
 5. Damla UYGUR, Selman ÇETİNBAŞ, Furkan KARTAL, Uğur ÖZVEREN, “Estimation Of Pb(II) And Cu(II) Removal Efficiency By Using Non-Linear Regression Model”, KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Ege University (IZMIR), September 6-8, 2018, pp. 113.
 6. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Investigation Of Gas Engine For A Biomass Feedstock Downdraft Gasifier Fueled With Hazelnut Shells”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.502, September 5-9,2018, pp. 502.
 7. Yağmur DALBUDAK, Uğur ÖZVEREN, “Investigation Of Biomass Gasification Gas Cleaning For Downdraft Gasifier By Using Cycle-Tempo”, TFD 34, 34th Turkish Physical Society International Physics Congress, Bodrum Herodot Cultural Center (MUĞLA), pp.502, September 5-9,2018, pp. 502.
 8. Uğur ÖZVEREN, Esin AYDOĞAN, “Estimation of Zn(II) Removal Efficiency From Waste Water By Using Non-Linear Regression Model”, ICAME2018, 4th Conference on Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 646.
 9. Nermin Nur FUÇUCU, Uğur ÖZVEREN, “Partial Combustion Behavior and Kinetic Analysis of Sunflower”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018.
 10. Uğur ÖZVEREN, Nermin Nur FUÇUCU, “Prediction of Syngas Heating Value For Downdraft Gasifier By Using Artificial Intelligence Approach”, ICAME2018, 4th Conference on Advances in Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018.
 11. Uğur ÖZVEREN, Gözde KILMEN, “Prediction of As(III) Removal Efficiency From Water Using Non-Linear Regression Model”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 654.
 12. Halime YAKIŞIK, Uğur ÖZVEREN, Yağmur DALBUDAK, Perizat Bagytbek KYZY, “Modeling and Estimation Of Methyl Orange Removal Efficiency Using Non-Linear Regression”, ICAME2018, 4th Conference On Advances In Mechanical Engineering, Yildiz Technical University (ISTANBUL), 19-21 December, 2018, pp. 764.

2016

Oral Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, “Estimating the Calorific Values of Lignocellulosic Fuels from Their Content of Hemicellulose, Cellulose and Lignin”, 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2016), Istanbul, Turkey, May 11-13, 2016.

Poster Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, Duygu GÜNDÜZ RAHEEM, “Prediction of Higher Heating Value of Turkish Lignites from Its Ultimate Analysis Using Non-Linear Regression”, 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME 2016), Istanbul, Turkey, May 11-13, 2016.
 2. Uğur ÖZVEREN, “The Prediction of H/C Composition of Biomass Fuels Based On Proximate Analysis”, IV. International Energy Technologies Conference (ENTECH 16), DAKAM, Istanbul, Turkey, December 15-16, 2016.
 3. Duygu GÜNDÜZ RAHEEM, Uğur ÖZVEREN, Z. Sibel ÖZDOĞAN, “Thermogravimetric Anlysis Coupled with Mass Spectrometry”, IV. International Energy Technologies Conference (ENTECH 16), DAKAM, Istanbul, Turkey, December 15-16, 2016.
 4. Uğur ÖZVEREN, Z. Sibel ÖZDOĞAN, “Tavuk Gübresinin Gazlaştırılmasının Kinetik Açıdan İncelenmesi”, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 23-26 Ağustos, 2016.
 5. Duygu GÜNDÜZ RAHEEM, Uğur ÖZVEREN, Z. Sibel ÖZDOĞAN, “Seyitömer Kömürünün Yanma Davranışının İncelenmesi”, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 23-26 Ağustos, 2016.

2015

Poster Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, “An Artificial Neural Network Approach to Predict Higher Heating Value of Waste Frying Oils”, International Conference on Sustainable Development (ICSD), Belgrade, Serbia, November 12-15, 2015.
 2. Uğur ÖZVEREN, “Estimation of Gross Calorific Value of Coal from Its Proximate Analysis Using Non-Linear Regression Analysis”, International Conference on Sustainable Development (ICSD), Belgrade, Serbia, November 12-15, 2015.

2012

Oral Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, Z. Sibel ÖZDOĞAN, “Hydrogen Evolutions During Steam Gasification of Hazelnut Shells”, 5th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Dublin, Ireland, June 05-08, 2012.

2011

Poster Presentations

 1. Z. Sibel ÖZDOĞAN, Uğur ÖZVEREN, Aylin BOZTEPE, Mehmet BEYPINAR, “Steam Gasification of Olive Oil Pomace Investigated with Thermal Analysis Coupled with Mass Spectrometry”, 19th Europian Biomass Conference and Exhibition, June 06-10, 2011.

2010

Oral Presentations

 1. Z. Sibel ÖZDOĞAN, Uğur ÖZVEREN, Aylin BOZTEPE, Mehmet BEYPINAR, “Investigation of the Pyrolysis and Gasification of a Turkish Coal Using Thermal Analysis Coupled with Mass Spectrometry”, Pittsburg Coal Conference, Istanbul, Turkey, October 11-14, 2010.

2007

Oral Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, İpar Nimet UZUN, Salih DİNÇER, “CO2-Metil Metakrilat İkili Sistemine Ait Yüksek Basınçlardaki Faz Dengesi Verilerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES-243), Kocaeli Üniversitesi, 20-22 Haziran, 2007.

2006

Poster Presentations

 1. Uğur ÖZVEREN, Salih DİNÇER, “PEM Yakıt Hücrelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül, 2006.